مرجع دانلود رمان و داستان کوتاه

رمان های عاشقانه

رمان های عاشقانه ایرانی

رمان های عاشقانه شامل داستان‌های عاشقانه‌ای هستند که در کتاب ها برای بیان احساسات پر شور، و درگیری های احساسی وعاشقانه شخصیت‌های اصلی رمان تمرکز دارند.

به طور معمول در رمان های عاشقانه ایرانی معروف سفر آنها از طریق دوستی یا ازدواج نشان داده می شود.

این رمان ها جستجوی عشق رمانتیک را محور اصلی داستان قرار می دهند.

موانع عشق در رمان عاشقانه معروف

گاهی اوقات، در بهترین رمان های عاشقانه ایرانی، عاشقان با موانعی مالی،بیماری جسمی، اشکال مختلف تبعیض، محدودیت های روانی یا مقاومت خانوادگی مواجه می شوند.

مانند تمام روابط عاشقانه کاملاً قوی، عمیق و نزدیک، تنش های زندگی روزمره، وسوسه ( خیانت ) و تفاوت در سازگاری وارد داستان رمان های عاشقانه می شود.

رمان های رمانتیک

رمان های رمانتیک اغلب دارای مضامین اصلی عشق در نگاه اول، عشق جوان و بالغ، عشق نافرجام، وسواس، عشق احساسی، عشق معنوی، عشق ممنوع، عشق افلاطونی، عشق جنسی و پرشور، قربانی عشق، عشق انفجاری و ویرانگر، و عشق تراژیک و…  برای خواننده رمان عاشقانه هستند.