ارتباط با ما

رمان های طنز

رمان طنز و کلکلی جدید و پلیسی،شیطون رمان طنز و کلکلی، رمان طنز و کلکلی جدید، رمان همخونه ای، دانلود رمان کل کلی ایرانی و خارجی عاشقانه همخونه ای، رمان های کلکلی غیرتی طنز خنده دار و اجباری دانشگاهی بدون کات جدید، همه این رمان ها در دسته رمان طنز قرار میگیرند.

در رمان کل کلی، سبک رمان بیشتر به لجبازی های های دو جنس مخالف می پردازد که چگونه با لجبازی با یکدیگر باعث ایجاد خنده وطنز می شوند.

رمان های طنز با اینکه سعی بر خنداندن مخاطب و خواننده دارد ولی مسائل روز را در حیطه طنز بیان می کند.