مرجع دانلود رمان و داستان کوتاه

رمان و داستان کوتاه های رایگان

این آثار بصورت رایگان و بدون دریافت هیچگونه هزینه ای در اختیار شما رمان خوان ها و داستان خوان های عزیز قرار می گیرد. باید متذکر شد که اگر اثری به صورت رایگان منتشر می شود دلیل بر سبک شمردن ارزش آن کتاب نیست و هدف از این کار، دریافت نقد و نظر بوده تا نویسنده با وام گرفتن از این بازخوردها بتواند سطح توقع مخاطبان را در آثار بعدی پیاده کند.
یک رمان نویس یا داستان نویس زمانی که اقدام به انتشار مجانی اثر ادبی خویش می کند، طبیعتا توقع همراهی و همدلی بیشتری دارد پس دوستان نویسندۀ باغ استور رو حداقل با نظر و امتیاز خوشحال کنید …
رمان هایی که در این صفحه مشاهده می کنید از دو نوع رایگان تکمیل شده و رایگان در حال انتشار هستند. رمان و داستان های تکمیل شده را می توانید بصورت یکجا مطالعه کنید ولی رمان و داستان کوتاه های در حال انتشار اینگونه نیستند و معمولا نویسنده های عزیز، این داستان ها را با انتشارهای سریالی منظم یا غیرمنظم جلو می برند و تکمیل می کنند.

بیشتر بخوانید ...